හරිත නැවුම් එළවලු


සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර අනුභව කරන්න‍ෙ. සතුටින් ජීවත් වන්න. ඔබේ එළවළු සමග වඩා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් වර්ධනය කරන්න. නැවුම් තෝරාගත්, කාබනික සහ දේශීය එළවළු Fresh Vegetables වෙතින් ඇණවුම් කරන්න. අපගේ ගොවිපලවල් දිනපතා අප වෙත ලබා දෙන අතර, ඔබ ආහාරයට ගන්න‍ෙ හොඳම දේ පමණක් අනුභව කරන බව අපි සහතික කරයි.

 
Q එළවළු බෙදා හැරීම සිදු කරන වැලිමඩ ස්ථානය කොහේද?

වැලිමඩ ආර්ථික මධ්‍ය්ථානය

Q ලබා ගත හැකි එලවළු වර්ග මොනවාද?

සියළුම උඩරට එළවළු වර්ග මිලදී ගැනීමට ඇත.

Q ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා දිය හැකිද?

අවශ්‍යයතාවය අනුව විවිධ වර්ගයේ වාහන සපයා දිය හැක.

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Show all timings
 • Monday06:00 AM - 09:00 PM
 • Tuesday06:00 AM - 09:00 PM
 • Wednesday06:00 AM - 09:00 PM
 • Thursday06:00 AM - 09:00 PM
 • Friday06:00 AM - 09:00 PM
 • Saturday06:00 AM - 09:00 PM
 • Sunday06:00 AM - 09:00 PM

Additional Details

 • Postal Address:අංක 43/2, නුවරඑළිය පාර, වැලිමඩ
  • Rs.Rs.Rs.Rs.
  • Price Range 50.00 - 500.00

  Claim This Listing